Danh sách các gói cước gọi nội mạng Viettel thả ga

Đăng ký gói cước gọi dưới 20 phút nội mạng Viettel miễn phí là lựa chọn của nhiều khách hàng. Và ngoài ra, các gói cước còn được tặng thêm cả dung lượng tốc độ cao mỗi ngày….Giúp cho khách hàng có thể sử dụng trọn gói lướt web, gọi điện thoải mái chỉ trong 1 lần đăng ký. Cùng didongviettel.vn xem chi tiết các gói cước ngay bên dưới

Danh sách các gói cước nội mạng Viettel được miễn phí

Hiện nay, Viettel cung cấp rất nhiều gói cước gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút đều được miễn phí. Khách hàng có thể tham gia lựa chọn. Các gói cước sẽ có ưu đãi khác nhau dành riêng cho từng đối tượng khác nhau.

Các gói cước gọi nội mạng Viettel chu kỳ 30 ngày đang được nhiều người đăng ký

icon hot new

Gói F120U

120.0000đ
DATA: 7 GB
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
40 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: F120U DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V90C

90.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TikTok
Hạn: 30 ngày
Soạn: V90C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V200C

200.000đ
DATA: 4 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TV360
Hạn: 30 ngày
Soạn: V200C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 30N

300.000đ
DATA: 5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
5 phút gọi ngoại mạng / ngày
Miễn phí xem TV360
Miễn phí tin nhắn nội mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: 30N DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói F90

90.000đ
DATA: 5GB
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
15 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: F90 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói F120

120.000đ
DATA: 7GB
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
40 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: F120 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói F140

140.000đ
DATA: 8GB
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
60 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: F140 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói F190

140.000đ
DATA: 9 GB
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: F190 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói DK50

50.000đ
500 phút gọi nội mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: DK50 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP50S

50.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP50S DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP70S

70.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP70S DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP90S

90.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
40 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP90S DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP30X

30.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP30X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP50X

50.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP50X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP70X

70.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP70X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP90X

90.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP90X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói MP120X

120.000đ
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
Hạn: 30 ngày
Soạn: MP120X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V90X

90.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V90X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V120X

120.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V120X DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V99

99.000đ
1500 phút gọi nội mạng
30 phút gọi ngoại mạng
60 SMS nội mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V99 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V90B

90.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V90B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V120B

120.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V120B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V150B

150.000đ
DATA: 2 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
80 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V150B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V160B

160.000đ
DATA: 120 GB (4GB/ngày)
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V160B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V180B

180.000đ
DATA: 6 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V180B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói V200B

200.000đ
DATA: 8 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: V200B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói MXH120

120.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 30 ngày
Soạn: MXH120 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói MXH150

150.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 30 ngày
Soạn: MXH150 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói SD125Z

125.000đ
DATA: 6 GB / Ngày
Trong Vùng: 4 GB / ngày
Ngoài Vùng: 2GB/ngày
Vùng: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang.
Hạn: 30 ngày
Soạn: SD125Z DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Tổng hợp nhanh gói cước gọi nội mạng Viettel chu kỳ 3 tháng

Gói 3V90C

270.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TikTok
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V90C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 3V200C

600.000đ
DATA: 4 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TV360
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V200C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 90N

900.000đ
DATA: 5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
Miễn phí tin nhắn nội mạng
Hạn: 90 ngày
Soạn: 90N DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3F90

270.000đ
DATA: 5GB / tháng
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
15 phút gọi ngoại mạng / 30 ngày
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3F90 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V90B

270.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V90B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V120B

360.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V120B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V150B

450.000đ
DATA: 2 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
80 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V150B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V160B

480.000đ
DATA: 120 GB (4GB/ngày)
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V160B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V180B

540.000đ
DATA: 6 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V180B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 3V200B

600.000đ
DATA: 8 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3V200B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 3MXH120

360.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3MXH120 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 3MXH150

450.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3MXH150 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 3SD125Z

375.000đ
DATA: 7 GB / Ngày
Trong Vùng: 5 GB / ngày
Ngoài Zone: 2GB/ngày
Vùng: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang.
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: 3SD125Z DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các gói nửa năm gọi nội mạng Viettel đang được triển khai

Gói 6V90C

540.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TikTok
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V90C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 6V200C

1.200.000đ
DATA: 4 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TV360
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V200C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6F90

540.000đ
DATA: 5GB / tháng
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
15 phút gọi ngoại mạng / 30 ngày
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6F90 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6V90B

540.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V90B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6V150B

900.000đ
DATA: 2 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
80 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V150B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6V160B

960.000đ
DATA: 120 GB (4GB/ngày)
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V160B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6V180B

1.080.000đ
DATA: 6 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V180B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 6V200B

1.200.000đ
DATA: 8 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6V200B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 6MXH120

720.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6MXH120 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 6MXH150

900.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6MXH150 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 6SD125Z

750.000đ
DATA: 8 GB / Ngày
Trong Zone: 6 GB / ngày
Ngoài Zone: 2GB/ngày
Vùng: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang.
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: 6SD125Z DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Top danh sách các gói cước 1 năm gọi nội mạng thả ga của Viettel

Gói 12V90C

1.080.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
20 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TikTok
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V90C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 12V200C

2.400.000đ
DATA: 4 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí Data sử dụng TV360
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V200C DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12F90

1.080.000đ
DATA: 5GB / tháng
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
15 phút gọi ngoại mạng / 30 ngày
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12F90 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V90B

1.080.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V90B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V120B

1.440.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V120B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V150B

1.800.000đ
DATA: 2 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
80 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V150B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V160B

1.920.000đ
DATA: 120 GB (4GB/ngày)
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V160B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V180B

2.160.000đ
DATA: 6 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V180B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói 12V200B

2.400.000đ
DATA: 8 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12V200B DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 12MXH120

1.440.000đ
DATA: 1 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12MXH120 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 12MXH150

1.800.000đ
DATA: 1.5 GB / Ngày
Miễn phí gọi nội mạng <!10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Free Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12MXH150 DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
icon hot new

Gói 12SD125Z

1.500.000đ
DATA: 9 GB / Ngày
Trong Vùng: 7 GB / ngày
Ngoài Vùng: 2GB/ngày
Vùng: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang.
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: 12SD125Z DY gửi 9123
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Đối tượng khách hàng được tham gia khiếu nại gọi 20 phút Viettel

Để có thể đăng ký gói cước gọi nội mạng dưới 20 phút miễn phí, thì chỉ những thuê bao đủ điều kiện mới có thể tham gia. Hoặc bạn nhận được tin nhắn mời chào đăng ký và sử dụng gói cước.

Lưu ý khi sử dụng

  • Các gói cước ưu đãi này đều được tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
  • Soạn tin: KTTK gửi 191 kiểm tra thông tin ưu đãi còn lại đang sử dụng
  • Để hủy gói cước thì soạn tin: HUY DATA gửi 191.

Chúc khách hàng có thể lựa chọn gói cước